Date – 2018-10-02

Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn

Ruszyła rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu pn. „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn”  realizowanego przez Gminę Bodzentyn w partnerstwie z Niepubliczną Szkołą Podstawowej w Leśnej. Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne […]

Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme