Date – 2019-06-27

Nasza szkoła ma drukarkę 3D

„ProgramujeMY _kielecki” to projekt, którego celem jest umożliwienie uczniom klas 1-3 szkół podstawowych zdobycia nowych umiejętności w obszarze nauki programowania oraz podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, w tym zwłaszcza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Etapem końcowym projektu był konkurs na opracowanie przez nauczycieli biorących udział w projekcie autorskiego, zgodnego z podstawą programową scenariusza zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem […]

Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme