SZKOLNA WIGILIA

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się

do swojego brata i wyciągasz

do niego ręce, jest  Boże Narodzenie”

21 grudnia 2016 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: ks. Kanonik   Stanisław Picheta – Proboszcz Parafii Wzdół, Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Andrzej Jarosiński, przedstawiciele  Rodziców: Pani Ewa Łubek, Pani Lucyna Łasisz, Pan Paweł Frąk.

Dyrektor Zespołu Szkół Pan Janusz Wojkowski serdecznie przywitał zebranych
i zaprosił do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez księdza Tomasza Szotę i katechetkę Panią Barbarę Kręcisz.
W części artystycznej uczniowie klasy pierwszej gimnazjum zaprezentowali  jasełka łączące tradycyjną szopkę ze scenerią kolejowego dworca , na którym znajduje się kilku bezdomnych. Aktorzy przypomnieli wszystkim sceny rozgrywające się w stajence betlejemskiej, tułaczkę Maryi i Józefa, pokłon pasterzy i monarchów. W pięknych strojach, z wielkim przejęciem i zaangażowaniem artyści odegrali swoje role. Program został nagrodzony licznymi brawami. Koloryt i atmosfera Świąt Bożego Narodzenia pozwalają człowiekowi oderwać się od szarej rzeczywistości i dostrzec inne wymiary swego istnienia w czasie, ujrzeć piękno i doznać dobroci oraz okazać komuś miłość
i wyrazić wdzięczność, a to najpełniej wyrażały słowa  płynące z uczniowskich ust.

Życzenia radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia  oraz zdrowia
i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2017 złożyli zebranym zaproszeni goście.

Kończąc spotkanie dyrektor szkoły przekazał wszystkim zebranym najlepsze życzenia świąteczne ,następnie podziękował zaproszonym gościom za przybycie, nauczycielom za przygotowany program, uczniom za przedstawienie programu.

Dzięki takim chwilom Boże Narodzenie nabiera tak ogromnej mocy.

Updated: 2016-12-27 — 20:18
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme