SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Nasza szkoła, Zespół Szkół im. Oddziału Armii Krajowej ,,Wybranieccy” we Wzdole od lat propaguje MODĘ NA ZDROWIE. Działające na terenie szkoły organizacje uczniowskie tj.: SK PCK, Szkolny Klub „Wiewiórka”, Samorząd Uczniowski, SK „Caritas”, SK LOP, biblioteka szkolna bardzo aktywnie uczestniczyły, bądź uczestniczą w wielu akcjach prozdrowotnych. Wśród nich można wyróżnić: realizowany przez szereg lat program edukacyjny Trzymaj formę – żyj zdrowo, program edukacyjny marki WINIARY – Żyj smacznie i zdrowo, projekt 5 porcji warzyw, owoców lub sok, europejskie programy Owoce w szkole, Mleko w szkole i wiele innych.

W latach 2014-2016, obok następnych edycji wyżej wymienionych przedsięwzięć,
w naszej szkole realizowany był szwajcarski program dla krajów Unii Europejskiej KIK 34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Na terenie Polski projekt pod nazwą Szkoła, przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej prowadził Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Instytucją współfinansującą było Ministerstwo Zdrowia, zaś partnerami akcji: Akademia Wychowania Fizycznego
w Warszawie, Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Centrum Zdrowia Dziecka. Honorowy patronat objął Minister Edukacji Narodowej. Głównym celem projektu było wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw, a w konsekwencji, zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości, poczynając już od najmłodszych lat.

Nasze szkoły: zarówno szkoła podstawowa, jak i gimnazjum za sprawne prowadzenie
i rozwijanie działań promujących prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną oraz skrupulatną realizację wszystkich wyznaczonych przez program zadań otrzymały, zarówno w pierwszym, jak i drugim roku trwania projektu, Certyfikaty „Szkoła  Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej”. Dyplomy i podziękowania dla Dyrekcji szkoły oraz liderów programu: L. Barwickiej i E. Linek zostały wręczone na uroczystym podsumowaniu  projektu w dniu 08.12.2016 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach.

Gospodarze spotkania – Wojewódzki Koordynator Projektu, specjalista wychowania fizycznego ŚCDN w Kielcach – p. Jolanta Sabat oraz Wizytator KO w Kielcach –
p. Wiesław Stanisławiak złożyli specjalne podziękowanie dla Dyrektora Zespołu Szkół we Wzdole – p. Janusza Wojkowskiego za wsparcie i osobiste zaangażowanie w realizację tak ważnych dla zdrowia dzieci i młodzieży przedsięwzięć.

Uczestnictwo w programie nie zakończyło w Zespole Szkół we Wzdole prowadzonych od lat działań prozdrowotnych, gdyż MODA NA ZDROWIE TRWA 🙂

Updated: 2017-01-25 — 09:46
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme