Uczestnicy Marszu Szlakiem Powstańców 1863 r

21 stycznia , w sobotę w gościnne progi Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym zawitali uczestnicy 24. Marszu upamiętniającego 154.rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Nasza szkoła to kolejny przystanek na trasie przemarszu organizowanego corocznie przez Związek Strzelecki „Strzelec” i władze Miast i Gmin Szydłowiec, Suchedniów, Bodzentyn, Wąchock oraz samorząd Skarżyska Kościelnego.
Przybyli goście zgromadzili się na hali sportowej, gdzie zostali serdecznie powitani przez gospodarza szkoły – pana Dyrektora Janusz Wojkowskiego, Radnych Gminy – panią Jolantę Moskwę i pana Stanisława Chrzęszczyka, a także przez Wiceburmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn – pana Andrzeja Jarosińskiego, który podkreślił, że udział młodego pokolenia w takich wydarzeniach jest najlepszym sposobem nauki patriotyzmu. Pozwala on uświadomić młodym ludziom, że nie zawsze Polska była krajem wolnym. Suwerenność nasi przodkowie musieli drogo okupić własną krwią, co nas, żyjących współcześnie, zobowiązuje do pamięci o tamtych wydarzeniach.
Po krótkich powitaniach komendant Związku Strzeleckiego – pan Daniel Woś wręczył gospodarzom i przedstawicielom poszczególnych grup pamiątkowe upominki, a następnie wszyscy zebrani obejrzeli przedstawienie jasełkowe, nawiązujące do czasów współczesnych, zaprezentowane przez uczniów klasy I naszego gimnazjum, a przygotowane przez księdza Tomasz Szotę i panią Barbarę Kręcisz.
Przedstawienie wprowadziło na sali świąteczny nastrój, czego dopełnieniem stały się życzenia i dzielenie się opłatkiem. Po nim wszyscy wędrowcy przed wyruszeniem na kolejny etap marszu posilali się przygotowanym poczęstunkiem. Spotkanie upłynęło w atmosferze ożywionych rozmów i wspomnień. Cieszymy się, że w ten sposób mogliśmy uczcić naszych przodków –uczestników powstania styczniowego.

 

Updated: 2017-01-30 — 11:27
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme