Ślubowanie klas 1

,,W drodze do szkoły’’
Pod takim hasłem 20 października 2017 roku w szkole odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie pierwszaków na uczniów. Zaproszenie od pierwszaków uroczystość uświetnili swoją obecnością sekretarz gminy Wojciech Furmanek, dyrektor mgr  inż. Janusz Wojkowski, wicedyrektor mgr Teresa Rynkowska, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie klas starszych. Pierwszoklasiści przygotowali pod okiem swoich wychowawczyń Teresy Belickiej, Marii Wikło program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie oraz taneczne. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny, znajomości zasad bezpiecznego poruszania się po drodze oraz funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Uroczystą  i pełną powagi częścią programu było złożenie ślubowania po którym Pan dyrektor przez symboliczne dotknięcie ołówkiem ramienia każdego dziecka dokonał pasowania pierwszaków na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły. Uczniowie klasy drugiej pod kierunkiem wychowawczyni Anny Strachowskiej przygotowali krótki program artystyczny po którym wręczyli upominki uczniom klas pierwszych. Na pamiątkę ślubowania uczniowie otrzymali prezenty od sekretarza oraz od rodziców.

Dziękujemy gościom, radzie pedagogicznej, starszym kolegom, którzy uczestniczyli i towarzyszyli uczniom klas pierwszych w tak ważnej dla nich chwili.
Wychowawczynie klas pierwszych

Updated: 2017-11-05 — 19:27
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme