ŚWIĘTO PATRONA ZESPOŁU SZKÓŁ

 

„ Jak myśl sprzed lat

jak wspomnień ślad,

 wraca pamięć o tych,

których nie ma”

Dnia 30 maja 2017 roku społeczność Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym po raz  23 obchodziła Dzień Patrona Oddziału Armii Krajowej „ Wybranieccy”.

Święto szkoły stało się okazją, by spojrzeć wstecz, przywołać wspomnienia i pomyśleć

o minionych latach. To bardzo ważna chwila dla całej społeczności szkolnej. Mając takiego Patrona możemy w sposób godny upamiętnić patriotyczne czyny tych ,którzy ofiarowali nam wolną Polskę.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 8.30. Na holu szkolnym , przy tablicy upamiętniającej „Wybranieckich” zebrała  się społeczność szkolna i zaproszeni goście, których gorącymi słowami powitał Dyrektor Szkoły Janusz Wojkowski. pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie: chrzestna sztandaru szkolnego pani Kamila Jarosińska , Wiceburmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn p. Andrzej Jarosński,  Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie p. Jadwiga Dulęba, p. Jolanta Moskwa,

  1. Stanisław Chrzęszczyk; przedstawiciele Rady Rodziców p. Ewa Łubek ,p Lucyna Łasisz
  2. Ewa Mendak, p. Małgorzata Smolińska, p. Paweł Frąk.

Po słowach powitania nastąpił uroczysty Apel Poległych przed tablicami poświęconymi patronom szkoły .

Następnie uczestnicy uroczystości utworzyli orszak i  w asyście sztandaru szkolnego przemaszerowali do Kościoła Parafialnego we Wzdole, gdzie o godzinie 9.00 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana przez Ks. Tomasz Szota . Piękną homilię, na początku której wymienione zostały pseudonimy „ Wybranieckich”, wygłosił ksiądz Tomasz Szota. Powiedział , iż Patrona nie wybiera się przypadkowo. Wybór patrona i pielęgnowanie jego ideałów zobowiązuje do postaw i zachowań opartych na miłości do Ojczyzny. Przypominając słowa – BÓG – HONOR -OJCZYZNA – postawił pytanie, co dla nas żyjących współcześnie znaczy mieć honor, jaka jest nasza miłość do Boga i Ojczyzny ?

Po Mszy Świętej dalsze uroczystości odbyły się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej . W zaprezentowanym przez uczniów montażu słowno – muzycznym można było usłyszeć o wydarzeniach, które wpisały się w dzieje naszego narodu.

Słowa piosenki „Wybranieccy” napisane przez tych, którzy dali nam wolną Ojczyznę , przypomniały o tych, którym składamy hołd i podziękowanie.

Uroczystą akademię z okazji Święta Patrona Szkoły przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: p. Taresy Strachowskiej – Sikora i p. Urszuli Glijer. Oprawę muzyczną wraz z chórem szkolnym przygotował p. Tomasz Łukowiec.

Dekorację stwarzającą atmosferę powagi i zadumy zaprojektowali i wykonali

n-le :  p. Agata Pytel, p. Roman Pytel.

 

Część oficjalną zakończyło wystąpienia Burmistrza p. Dariusza Skiby, który podkreślał walory artystyczne programu oraz właściwe  wychowanie patriotyczne naszej młodzieży .

Na zakończenie uroczystości dyrektor Janusz Wojkowski poinformował,

że dnia 12 maja 2016 roku przedstawiciele uczniów wraz z nauczycielami

złożyli wiązanki i zapalili znicze :

  • pod obeliskiem we Wzdole Rządowym upamiętniającym miejsce

zamordowania przez hitlerowców 20 mieszkańców Wiącki i Kapkazów;

  • przy obelisku na Górze Św. Barbary upamiętniającym Wzdolskich członków oddziału „ Wybranieccy”;
  • przy pomniku znajdującym się obok szkoły, który poświęcony jest pomordowanym w okresie II wojny światowej mieszkańcom Gromady

Wzdół Rządowy;

  • na zbiorowej mogile pomordowanych mieszkańców Wiącki, Kapkazów

i Klonowa znajdującej się na miejscowym cmentarzu parafialnym;

– na grobie wieloletniego kierownika wzdolskiej szkoły p. Józefa Kozłowskiego;

– na mogile p. prof. Róży Szafraniec – Komendanta  Wojskowej Służby Kobiet

na teren gminy Bodzentyn .

Dyrektor złożył podziękowania wszystkim , dzięki którym uroczystość miała tak uroczysty przebieg : zaproszonym gościom, księżom, nauczycielom oraz uczniom.

Myślę , że ten dzień pozostanie na długo w pamięci nie tylko organizatorów ,

ale również i tych , którzy uświetnili ją swym przybyciem.

                                                                                                   Teresa  Rynkowska

 

Updated: 2017-11-05 — 19:30
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme