Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

 

            16 marca w lokalu Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.  W konkursie uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy Bodzentyn. Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii szkół podstawowych Zespół Szkół we Wzdole Rządowym reprezentowali: Dziędziela Mikołaj, Wiktor Łubek, Mendak Natalia z opiekunem mgr Zofią Franczyk. Reprezentacja gimnazjum wystąpiła w następującym składzie: Kacper Furmańczyk, Artur Lisowski, Nikola Nowak – opiekun mgr Roman Pytel. Konkurs przeprowadzony był w formie testu zawierającego 25 pytań. W konkursie bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie naszego gimnazjum zajmując czołowe lokaty. Zwycięzcą konkursu został Kacper Furmańczyk zdobywając 22 pkt. Dużo emocji dostarczyła walka o trzecie miejsce, w której spotkało się troje uczniów, wśród których było dwoje uczniów Publicznego Gimnazjum we Wzdole Rządowym: Nikola Nowak oraz Artur Lisowski uzyskując wynik 19 pkt. W dogrywce uczniowie rozwiązywali kolejny test, zarówno Nikola jak i Artur uzyskali taką samą ilość punktów. Rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero w drugiej części dogrywki, która przeprowadzona została w formie ustnej, tu lepszą okazała się Nikola Nowak zajmując 3 miejsce. Artur Lisowski uplasował się na czwartym miejscu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta  i Gminy Bodzentyn.

Kacper Furmańczyk Będzie reprezentował Publiczne Gimnazjum we Wzdole Rządowym oraz Miasto i Gminę Bodzentyn na konkursie powiatowym, który odbędzie się w Kielcach. 

Roman Pytel

Updated: 2018-03-20 — 20:38
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme