75 rocznica Pacyfikacji Wzdołu

Miejscowości Parafii Wzdół ze względu na ukształtowanie terenu i zalesienie były idealnym miejscem w czasie II wojny światowej na rozwój ruchu oporu wobec okupanta. Drugim ważnym czynnikiem była wysoka świadomość miejscowego społeczeństwa o potrzebie walki wyzwoleńczej. Notowane są zdarzenia, że pierwsze przysięgi składali członkowie Służby Zwycięstwa Polski w październiku i listopadzie 1939 r. W 1940 r. działał dobrze uzbrojony oddział złożony z miejscowych byłych wojskowych, którzy po powrocie z frontu aktywnie włączyli się  w tworzenie ruchu oporu. Najsilniejsze  oddziały związane były z Armią Krajową. Miejscowa ludność sprzyjała działalności oddziałów partyzanckich, udzielała im wszechstronnej pomocy, zwłaszcza  zaopatrzenia w prowiant.

Niemcy stosując metody zbiorowej odpowiedzialności oraz  mając na uwadze odcięcie pomocy dla oddziałów partyzanckich zaatakowali ludność cywilną.

We Wzdole Rządowym 11 kwietnia 1943 r. zastrzelili 20 mieszkańców Kapkazów  i Wiącki z rodziny Boczarskich, Łubków, Furmańczyków, w tym większość dzieci do lat 15.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. młodzież Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym uczciła pamięć ofiar pacyfikacji  uczestnicząc we Mszy Świętej w intencji pomordowanych oraz składając wiązanki i zapalając znicze w miejscu kaźni i na zbiorowej mogile .

Na miejsce kaźni we Wzdole Rządowym udali się autokarami najmłodsi uczniowie Zespołu Szkół. Uczniom towarzyszyli Ks. Kanonik Stanisław Picheta, wicedyrektor Zespołu Szkół Pani    mgr Teresa Rynkowska i nauczyciele. Pod obeliskiem złożono kwiaty, zapalono znicze i odmówiono modlitwę.

Grupa uczniów starszych klas udała się pieszo na miejscowy cmentarz. Grupie przewodził   Ks. Tomasz Szota oraz dyrektor Janusz Wojkowski. Na cmentarzu przy mogile, w której spoczywają pomordowani odmówiono modlitwę, zapalono znicze i złożono wiązanki. Na zakończenie uroczystości odśpiewano wspólnie Rotę.

W uroczystości uczestniczył wiceburmistrz M i G Bodzentyn Pan Andrzej Jarosiński.

Pacyfikacja Wzdołów była pierwszą w 1943 r. w Górach Świętokrzyskich.     W miesiącach maju, czerwcu i lipcu 1943 r. Niemcy masowo urządzali pacyfikację w wielu miejscowościach wokół Pasma Łysogór. Z terenu Parafii Wzdół pacyfikacji dokonano w miejscowościach: Klonów i Michniów.  W Klonowie 2 lipca  1943 r. Niemcy  rozstrzelali  16 mężczyzn, a 12-13 lipca 1943 r. spalono doszczętnie Michniów    i zamordowano ponad 200 jej mieszkańców.

Mieszkańcy Wzdołu Rządowego i okolic chlubnie zapisali się w walce z niemieckim okupantem. Młodzież szkolna pamięta o ofiarach tamtego okresu, pielęgnując miejsca mordów i mogił pomordowanych.

Swoistym hołdem dla ofiar tamtych dni było wybranie na patrona naszej szkoły Oddziału Armii Krajowej ,,Wybranieccy”.

P1080655

Updated: 2018-05-15 — 10:11
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme