Pracownia ekologiczno-przyrodnicza

W ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Gmina Bodzentyn zakupiła wyposażenie do pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym.

Klasa została wyposażona w pomoce dydaktyczne, które sprawią, że  lekcje przyrody, biologii,  fizyki i chemii będą bardziej interesujące. Otrzymane zestawy doświadczeń pozwolą nie tylko uzupełnić i zobrazować wiadomości, ale również będą przydatne do obserwacji i badań najbliższego otoczenia podczas zajęć terenowych. Działania te realizowane będą w trakcie zajęć lekcyjnych, podczas omawiania zagadnień ekologicznych i przyrodniczych objętych podstawą programową oraz zajęć pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym. Zakupione pomoce dydaktyczne wykorzystane zostaną również do organizowanych w ramach Programu wycieczek po najbliższej okolicy, konkursów tematycznych, pokazów doświadczeń.

Dzięki tak wyposażonej pracowni uczniowie w nowoczesny sposób będą zdobywać  wiedzę.

Updated: 2018-05-29 — 07:32
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme