JESTEŚMY PROGRAMISTAMI

Od stycznia 2018 roku Szkoła Podstawowa we Wzdole uczestniczyła
w projekcie  „ProgramujeMY_kielecki”.

            Jego celem było podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego oraz zdobycie przez uczniów klas 1-3 umiejętności w obszarze nauki programowania. Na potrzeby realizacji projektu szkoła otrzymała do nauki programowania nowoczesne zestawy klocków LEGO, a nauczyciele zostali wyposażeni w tablety. Projekt realizowany był przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie
z Fundacją Nowoczesnej Edukacji i Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.
W ramach projektu, nauczyciele po zapoznaniu się z założeniami przedsięwzięcia i zasadami programowania, przeprowadzili z uczniami cykl 15 dwugodzinnych zajęć edukacyjnych. Zajęcia prowadziły: p. Teresa Lipiec, p. Agata Pytel
i p. Lidia Barwicka w ścisłej współpracy z trenerem p. Stanisławem Kisielem.
W ramach zajęć uczniowie budowali z klocków LEGO roboty, które następnie ożywiali, czyli programowali za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Forma tego typu zajęć pozwoliła uczestnikom poznać proste zasady programowania oraz dwa różne języki programowania (Lego Mindstorms i Scratch). W czasie wesołej zabawy uczniowie mogli rozwijać logiczno-matematyczne myślenie, wyobraźnię, umiejętności pracy w zespole, komunikacji, integralnego rozwiązywania problemów.

Na zakończenie projektu, uczestnicy przedsięwzięcia wraz z nauczycielami wzięli udział
w Zlocie Młodych Programistów, który miał miejsce 11 czerwca w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Podczas Zlotu dzieci miały okazję wykazać się umiejętnościami, jakie zdobyły w czasie szkolnych zajęć. Mogły także poszerzyć swoją wiedzę i budować oraz ożywiać własne roboty z wykorzystaniem klocków LEGO WEDO, a także poznać zasady programowania nowoczesnych mobilnych robotów edukacyjnych – tj. drony, roboty Dash i Dot, Ozoboty oraz Edisony.

            Udział w Zlocie Młodych Programistów w Kielcach oraz, a może przede wszystkim, w całym projekcie „ProgramujeMY kielecki” był dla uczniów i nauczycieli nie tylko wesołą zabawą i niezwykłą przygodą, ale także okazją, aby poznać tajniki dziedziny, przed którą roztaczają się ogromne perspektywy rozwoju.

Uczestnicy projektu

Updated: 2018-10-28 — 15:42
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme