„Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”

Uczniowie naszej szkoły w tym roku szkolnym mieli możliwość uczestniczenia w projekcie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2018″.
Zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów Internetu są ciągle ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Jednym z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
W ósmej edycji projektu tym wzięło udział 120 szkół z województwa świętokrzyskiego.
Projekt objęli patronatem honorowym: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty. Organizatorami byli: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Allegro.pl sp. z o.o.
Projekt związany był z rozwijaniem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów dostępnych w sieci oraz hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2019 „Razem dla lepszego Internetu”. W ramach projektu odbyła się konferencja inauguracyjna dla nauczycieli, przeprowadzono lekcje związane z tematyką konkursu oraz uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w konkursie “Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2018” w trzech kategoriach wiekowych.
Na konferencji podsumowującej, która odbyła się na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach najlepszym uczniom nagrody wręczyli m.in. Ewelina Gładki, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego i Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator. Wśród nagrodzonych znalazła się też praca naszej uczennicy, Wiktorii Bartkiewicz z klasy 2b. Wiktoria przygotowała pracę plastyczną na temat „Razem dla lepszego Internetu”. Jej praca, wraz z jedenastoma innymi z całego województwa stała się ilustracją do jednej z kart 12-stronicowego, rocznego kalendarza ściennego.
Szkolnymi opiekunkami całego projektu oraz konkursu były: Teresa Belicka oraz Zofia Franczyk.

Updated: 2019-01-28 — 19:39
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme