Sprawdzian i egzamin gimnazjalny-próbny

Próbny Sprawdzian Szóstoklasistów

   14 marca  2016r. nasi szóstoklasiści przystąpili do próbnego Sprawdzianu.
W specjalnie przygotowanej sali sportowej z zachowaniem Procedur  26 szóstoklasistów przystąpiło do próbnego sprawdzianu.

 Sprawdzian miał formę pisemną i składał się z dwóch części:

  • część pierwsza – obejmowała zadania z języka polskiego i z matematyki,

  czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosił 80 minut.

  • część druga – obejmowała zadania z języka angielskiego i trwała 45 minut.

      Wyniki i analiza próbnego sprawdzianu dają informację dzieciom, rodzicom

i nauczycielom, jaki zakres materiału został przez uczniów opanowany
i utrwalony, 
a jakie zagadnienia należy jeszcze ćwiczyć i doskonalić. Poza tym, ułatwi szóstoklasistom opanowanie stresu na właściwym sprawdzianie w dniu 5 kwietniu  2016 r.

 

Próbny   Egzamin   Gimnazjalny

W dniach 14 – 16 marca  uczniowie z  klas III a b naszego gimnazjum pisali próbny egzamin.

14 marca 2016 roku – część humanistyczna

10.00–11.00 – Egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie (czas trwania: 60 minut)

11.15–12:45 – Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 90 minut)

 15.marca 2016 r.  – część matematyczno-przyrodnicza

8.30–9.30 – Egzamin z przedmiotów przyrodniczych (czas trwania: 60 minut)

10..00–11.30 – Egzamin z matematyki (czas trwania: 90 minut)

16 marca 2016 r. – egzamin z języka obcego

8.30–9.30 – Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym – angielski –

czas   trwania: 60 minut)

10.00–11.00 – Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym – angielski  –

czas trwania: 60 minut)

Updated: 2016-03-24 — 22:43
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme