UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONKURSU „ROK BEZ SMOGU”

Dnia 28 listopada w Urzędzie MiG Bodzentyn odbyła się miła uroczystość – podsumowanie konkursu „Rok bez smogu w Górach Świętokrzyskich”, którego organizatorem był Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn.
Celem konkursu była promocja zachowań proekologicznych w zakresie przeciwdziałania powstawania zjawiska smogu, pobudzenie postaw aktywności i kreatywności uczniów w zakresie tematyki ekologii, a w szczególności ochrony powietrza, zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem spalania odpadów, promowanie odnawialnych źródeł energii.
W kategorii klas 4-8 pierwsze miejsce zajął uczeń naszej szkoły, Bartosz Kiljan z klasy 5b. Praca Bartosza to piękny kalendarz z ilustracjami na każdy miesiąc przedstawiającymi źródła zanieczyszczeń i zagrożenia związane ze smogiem.
Podczas uroczystości Pan Burmistrz, Dariusz Skiba, posumował wyniki konkursu oraz wręczył nagrody zwycięzcom. Bartosz za swoją pracę dostał piękny rower.
Bartoszowi oraz Pani Alicji Łapka, nauczycielce plastyki, pod której kierunkiem została wykonana praca, serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że ten sukces będzie inspiracją i zachętą dla innych uczniów do podejmowania trudu dodatkowej pracy.

Updated: 2019-12-02 — 18:54
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme