Absolwent Szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Tradycją naszej szkoły jest, że na zakończenie każdego roku szkolnego wśród uczniów kończących szkołę wybierany jest najlepszy absolwent.

O przyznaniu tego tytułu decydują wyniki na świadectwie, wyniki z egzaminu, udział w konkursach oraz działalność szkolna.

W tym roku szkolnym, ze względu na późniejszy termin podania wyników z egzaminu ósmoklasisty, wyłonienie najlepszego absolwenta zostało przełożone na koniec lipca.

Rywalizacja przebiegała pomiędzy czterema ósmoklasistami i jak zwykle była bardzo wyrównana. O przyznaniu tytułu zadecydowały wyniki z egzaminu.

Miło na donieść, że tytuł Absolwenta Szkoły Podstawowej im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym w roku szkolnym 2019/2020 uzyskała Michalina Nowak. Uczennica otrzymała pamiątkowy dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez Spółdzielnię Uczniowską „Puchatek”, a rodzice uczennicy – list gratulacyjny.

Michasi i Jej Rodzicom serdecznie GRATULUJEMY!

Updated: 2020-08-06 — 07:15
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme