Zdalne nauczanie od 22.03.2021r. dla uczniów kl. 1-3

Zgodnie z decyzją MEiN informujemy, że od poniedziałku, tj. 22 marca do 9 kwietnia 2021r. zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej we Wzdole Rządowym zostają zawieszone.

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przechodzą na naukę w trybie zdalnym. Zajęcia zdalne będą prowadzone wg obowiązującego tygodniowego planu zajęć.

Świetlica szkolna pracuje bez zmian.

Samorządowe Przedszkole we Wzdole Rządowym prowadzi zajęcia wg dotychczasowego Planu zajęć.
Dowozy i odwozy dzieci z klas: 0 „a” i 0 „b” – obowiązuje poniższy Harmonogram:
Rozkład jazdy autobusu szkolnego od 22.03.2021 r.

Przywóz
Autobus I
Kurs nr 1
Siekierno Podmieście 7.12 – Siekierno Przedgrab 7.15 – Siekierno 7.18 – Podmielowiec 7.21 – Kamionka 7.24 – Skorucin 7.27 – Ściegnia I 7.30 – Ściegnia II 7.34 – Hucisko 7.40 – Wiącka Dół 7.47 – Wiącka Wygon 7.50 – Wzdół Rządowy Wygon 7.53 – Wzdół Rządowy (Witkowski) 7.57 – Wzdół 8.00
Odwóz
Kurs nr 2
Wzdół 12.45 – Wzdół Rządowy (Witkowski) 12.48 – Wzdół Rządowy Wygon 12.51 – Wiącka Wygon 12.55 – Wiącka Dół 12.58 – Hucisko 13.05 – Ściegnia II 13.12 – Ściegnia I 13.15 – Skorucin 13.18 – Kamionka 13.21 – Podmielowiec 13.24 – Siekierno 13.27 – Siekierno Przedgrab 13.30 – Siekierno Podmieście 13.33

Updated: 2021-03-20 — 09:24
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme