Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia

Informujemy, że od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. ograniczona zostanie praca stacjonarna Samorządowego Przedszkola we Wzdole Rządowym oraz oddziałów klas „0” w Szkole Podstawowej.

Ograniczenie to, zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021r., będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Kontakt wychowawców z Rodzicami oraz Wychowankami przedszkola oraz klas „0” odbywać się będzie poprzez dziennik elektroniczny.

Dyrekcja Zespołu Szkół we Wzdole

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Updated: 2021-03-28 — 18:32
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme