Zasady pracy Szkoły Podstawowej we Wzdole od 26 kwietnia br.

W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z pandemią covid-19, od dnia 26. 04. 2021r. do 02. 05. 2021r. zajęcia uczniów klas 1-3 będą prowadzone w szkole w sposób hybrydowy, według następującego harmonogramu:

klasy 1 i 2

Poniedziałek – nauka stacjonarna (zajęcia w szkole)

Wtorek – nauka zdalna

Środa – nauka stacjonarna (zajęcia w szkole)

Czwartek – – nauka zdalna

Piątek – nauka stacjonarna (zajęcia w szkole)

klasy 3a i 3b

Poniedziałek – nauka zdalna

Wtorek – nauka stacjonarna (zajęcia w szkole)

Środa – nauka zdalna

Czwartek – nauka stacjonarna (zajęcia w szkole)

Piątek – nauka zdalna

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Updated: 2021-04-23 — 09:59
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme