Kwiecień – Miesiącem Pamięci Narodowej

Miesiąc kwiecień nazwany – Miesiącem Pamięci Narodowej – jest okazją do przypomnienia znaczących wydarzeń z historii naszego narodu,a także oddania hołdu bohaterom i ofiarom tragedii, którzy zwyciężali i ginęli za wolność i niepodległość Polski.

     Dnia 11 kwietnia  2016  roku w 73  rocznicę bestialskiego mordu dokonanego   na mieszkańcach Wiącki i Kapkazów  przywołaliśmy pamięć  ofiar, które zginęły z rąk hitlerowców. Uczniowie Szkoły Podstawowej ze swoimi wychowawcami i dyrekcją szkoły złożyli wiązankę i zapalili znicze pod obeliskiem we Wzdole Rządowym .

Historię tego tragicznego zdarzenia przypomniał dyrektor szkoły Janusz Wojkowski oraz gospodarz posesji, na której stoi obelisk pan Stanisław Michta.
Dyrektor przypomniał, że w samo południe 11 kwietnia 1943r. żandarmi kolejno wyprowadzali aresztowanych i rozstrzeliwali na tym miejscu, gdzie obecnie znajduje się obelisk. Łącznie w czasie pacyfikacji zginęło 20 osób. Jak podają kroniki parafialne Wzdołu – 14 kwietnia wieś przygotowała trumny i urządziła manifestacyjny pochówek ofiar mordu.

Ofiary spoczęły w mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym we Wzdole.

To właśnie  tam  udali się w następnej kolejności uczniowie wraz z nauczycielami. Na mogile złożono wiązankę i zapalono znicze. Na zakończenie zebrani odmówili modlitwę za pomordowanych.

Updated: 2016-05-03 — 18:29
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme