Znicz Pamięci

„Zapal Znicz Pamięci” – z takim apelem do wszystkich szkół w województwie świętokrzyskim zwrócili się: kielecka Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Dziedzictwa Narodowego oraz Ośrodek Myśli Patriotycznej
i Obywatelskiej w Kielcach.

Uczniowie Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym odpowiedzieli na apel i 22 kwietnia
o godzinie 12.00  znicze zapłonęły równocześnie:

  • pod obeliskiem we Wzdole Rządowym upamiętniającym miejsce zamordowania przez hitlerowców 20 mieszkańców Wiącki i Kapkazów;
  • przy obelisku na Górze Św. Barbary upamiętniającym Wzdolskich członków oddziału „ Wybranieccy”;
  • przy pomniku znajdującym się obok szkoły, który poświęcony jest pomordowanym w okresie II wojny światowej mieszkańcom Gromady Wzdół Rządowy;
  • na zbiorowej mogile pomordowanych mieszkańców Wiącki, Kapkazów i Klonowa znajdującej się na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Pamięć o ludziach, którzy ginęli za wolność Polski jest dla dzieci doskonałą lekcją patriotyzmu, uświadamia im ich pokoleniową powinność. Bowiem każde pokolenie czerpie z dokonań i wartości pokoleń poprzednich i ma zobowiązania wobec pokoleń następnych. Udział  w apelu „Zapal Znicz Pamięci” to działanie mające na celu upamiętnienie dokonań i ofiar naszych przodków.

 

Updated: 2016-05-03 — 18:32
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme