NIEPODLEGŁA

      Działania podjęte przez Zespół Szkół we Wzdole Rządowym w związku z obchodami
            100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Wrzesień

• Nauka wszystkich zwrotek hymnu państwowego.
• Oglądanie filmów: „Symbole narodowe”, ,,Polak mały”-czyli o Polsce dla dzieci :kl 1-3
• Nauka piosenek: ,,Jesteśmy Polką i Polakiem”, ,,Ojczyzna nasza” – kl. 1 -3.
• Uczestnictwo delegacji uczniów naszej szkoły w uroczystym otwarciu Leśnej Ścieżki Edukacyjno – Historycznej w Michniowie.
• Wycieczka śladem europejskiej tożsamości Krakowa – kl.5a,b,c:
a) zwiedzanie szlaku turystycznego w podziemiach Rynku Krakowskiego: średniowieczny Kraków,
b) Kopiec Kościuszki: wystawa o historii Kopca Kościuszki oraz wystawa figur woskowych pn. „Polaków drogi do wolności”.
• Konkurs plastyczny pn. „Niepodległość w Twoich oczach”.
• „Dobre uczynki dla Niepodległej” – plansza na korytarzu szkolnym.

Październik

• „ Dla Niepodległej” – wycieczka na pobliski cmentarz, oddanie hołdu poległym w obronie Ojczyzny, zapalenie zniczy kl.1-3
• Udział kl.7 w I Marszu Szlakiem Józefa Piłsudskiego w Górach świętokrzyskich, zorganizowanym przez UMiG Bodzentyn.
• Wycieczka piesza kl.5 i 6 do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.
• Wyjazd kl.7, 8, III G do kina na film „Dywizjon 303”

• Wielcy Polacy dla Niepodległej –„Święty Jan Paweł II w oczach dzieci” – konkurs plastyczny.
• Nasza szkoła biało-czerwona: dekoracja korytarzy szkolnych, sal lekcyjnych oraz okien szkoły.
• Udział kl.7 i 8 w warsztatach edukacyjnych w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” na temat: „Droga do niepodległości Polski”.
• Porządkowanie miejsc pamięci narodowej na terenie Wzdołu oraz mogił na cmentarzu parafialnym, złożenie wiązanek, zapalenie zniczy.
• Kontynuacja projektu patriotyczno-edukacyjnego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach i Delegaturę IPN w Kielcach – opieka kl.7 nad grobem Adama Szwarcenberga- Czernego, oficera I Pułku Legionów 1914 r.
• „Nasza biało-czerwona” – koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu muzyków Filharmonii Kieleckiej.
• Wielcy Polacy dla Niepodległej – „Święty Jan Paweł II Wielki” – apel.
• Wykonanie kotylionów na Święto Niepodległości przez poszczególne klasy .
• Opracowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych – kl.7.
• Pogadanki na świetlicy szkolnej na temat symboli narodowych, wybitnych Polaków oraz legend związanych z państwem polskim, projekcja filmu „Latająca maszyna” o Fryderyku Chopinie.
• Prace plastyczne dzieci ze świetlicy na temat symboli narodowych, dekoracja tematyczna świetlicy, kotyliony

Listopad

• Tworzenie plakatów i map myśli , których hasłem przewodnim jest słowo „ Patriota”: kl.1-3
• Spacer po Wzdole : poznawanie najstarszych budowli: kl.1-3
• Nauka poloneza jako jednego z elementów akademii : kl.1-3
• Pogadanki w klasach na temat symboli narodowych ,przygotowanie wierszy i piosenek o tematyce patriotycznej do konkursów szkolnych : kl. 1-3
• Opracowanie zagadnień do quizu „ Niepodległa”: kl.1-3
• Konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej pt. „Do Niepodległej” – kl.6a,b
• Pogadanki na zajęciach z wychowawcą, poświęcone tematyce odzyskania przez Polskę Niepodległości . „Jestem Polakiem”, „Symbole narodowe i ich geneza”, „Sylwetki wielkich Polaków”, „Patriotyzm i jego znaczenie dziś”, „Czym jest patriotyzm ?”,
• „Plakat dla Niepodległej” wykonany przez dzieci ze świetlicy szkolnej.
• „Jestem dobrym Polakiem”- wystawa zdjęć uczniów naszej szkoły świadczących o postawie patriotycznej.
• Nasza Mała Ojczyzna – kl.5a poznawała najstarsze zajęcia mieszkańców Wzdołu. Wizyta u p. Beaty Syzdół i nauka tkania.
• Podsumowanie konkursu szkolnego „Niepodległość w Twoich oczach”.
• „100 LAT NIEPODLEGŁEJ” – uroczysta akademia z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

     

    

            DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ
     W RAMACH OBCHODÓW 100 – LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

1. W ramach prowadzonego od lat w naszej bibliotece cyklu zajęć pod nazwą „By mądrzej kochać Ojczyznę” wraz z czytelnikami odpowiadamy na pytanie: A Tobie z czym kojarzy się Polska? Głośno czytając „Legendy polskie”, zaglądając do historycznej literatury, śpiewając patriotyczne pieśni, recytując wiersze o Ojczyźnie, wciąż uczymy się jak mądrze ją kochać.

2. W tym roku szkolnym nasza biblioteka postanowiła Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, który przypada na 29 września, zamienić na TYDZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA. Do akcji włączyli się uczniowie zarówno klas młodszych, jak i starszych. Starsi czytali młodszym, ale
i młodsi bardzo dobrze radzili sobie z samodzielnym czytaniem. Wszyscy z wielkim przejęciem
i zaangażowaniem czytali nie zawsze łatwe teksy z Legend Polskich i radzili sobie z nimi znakomicie. To właśnie legendy obrazujące dzieje naszej Ojczyzny, w związku z obchodami 100. Rocznicy Niepodległości, stały się motywem przewodnim Tygodnia Głośnego Czytania.

3. 100 stron książkowych podróży w przeszłość naszych Babć i Dziadków. Takie zadanie przyświeca nam w realizowanym w tym roku szkolnym programie edukacji czytelniczej pn. „PoczytajMy
o Niepodległej”. Jest to projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie z klasy 6a i 6b przy wsparciu nauczycieli bibliotekarzy utworzyli Klub Czytelniczy. W swych zamierzeniach propaguje on głośne czytanie młodszym kolegom z klas 0-3. W ramach obchodów 100. rocznicy Niepodległości członkowie klubu wyszukali na bibliotecznych półkach książki, które były popularne w czasach dzieciństwa ich Dziadków. W Maratonie Czytania na 100 każda strona jest bezcenna, bo przedstawia dzieje naszej Ojczyzny.

4. Maraton Czytania na 100 zaprosił wszystkich chętnych na kolejną wyprawę w przeszłość. Wyprawa ta, to spotkanie z historią niepodległości naszego kraju zamkniętą w komiksie. Mowa tu
o książce 100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości, którą w ilości 10 egzemplarzy zakupił do biblioteki Dyrektor szkoły p. R. Pytel. Antologia w ciekawym świetle ukazuje wydarzenia z dziejów naszego kraju. Dla wielu czytelników jest początkiem lub dalszym ciągiem wyprawy w przeszłość, bodźcem do pogłębiania wiedzy oraz zachętą do uczestnictwa w naszym Maratonie Czytania na 100.

5. Klub Czytelniczy z klasy 6a pod opieką współpracującej z biblioteką katechetki
p. B. Kręcisz odwiedził przedszkolaki. Starsi koledzy przedstawili maluchom legendę
Cz. Janczarskiego O Lechu, Czechu i Rusie. Wierszowany utwór opowiada o początkach polskiej państwowości i przygodach trzech braci: Lecha, Czecha i Rusa, którzy po wielu latach wędrówki w końcu odnajdują swoje miejsce na ziemi i zakładają w nim osady. Legenda czytana przez szóstoklasistów wywarła ogromne wrażenie na przedszkolakach. Dzieci wyraziły swój zachwyt oraz podzieliły się wspaniałą znajomością symboli narodowych. .

                       

                      „DZIEŃ Z NIEPODLEGŁĄ”

Organizacja obchodów 100-tnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym dn. 09 listopada 2018r.
1. Godz. 8.10 – 8.55 – zajęcia lekcyjne w klasach
2. Godz. 9.00 – rozpoczęcie uroczystości, spotkanie na sali gimnastycznej
3. Godz. 9.00 – 10.30 – Wspólne świętowanie
Dalsza część uroczystości to konkursy, do udziału w których angażujemy uczniów z poszczególnych klas. Za każdy konkurs przyznane zostanie 1, 3 lub 6 punktów. W ten sposób wybrane zostaną trzy zwycięskie klasy.
Przewidziane nagrody dla klas: I nagroda – dofinansowanie wycieczki do kina dla całej klasy
II nagroda – jeden dzień „niepytania” (dzień wybrany przez całą klasę, po wcześniejszym poinformowaniu nauczycieli)
III nagroda – drobne nagrody rzeczowe
Porządek konkursów:
a) godz. 9.05 – konkurs na najpiękniej ubraną klasę (strój galowy, barwy narodowe w postaci kotylionów, wstążeczek, namalowanych barw) – konkurs odbędzie się kiedy klasy ustawią się na początek sali gimnastycznej;
b) godz. 9.10 – 10.30: konkurs na plakat o tematyce patriotycznej – wytypowani uczniowie (maksymalnie 4 osoby) wykonują plakat posługując się wcześniej przygotowanymi przez siebie materiałami(papier, farby, kredki, itd); konkurs dla kl.4-8 oraz IIIgim odbywa się na sali gimnastyki korekcyjnej, dla kl. I – III na korytarzu przy salach;
c) godz. 9.10 – 10.30: konkurs na utwór o tematyce patriotycznej (piosenka, wiersz lub fragment prozy) – wytypowani uczniowie lub grupy uczniów z klasy; prezentacja zwycięzców odbędzie się na podsumowaniu;
d) konkurs na „okrzyk” o tematyce patriotycznej (wychowawcy z całą klasą przygotowują taki okrzyk, przy prezentacji można użyć dodatkowo plakatów, wstążek, trąbek, itd); prezentacja wszystkich klas na podsumowaniu;
e) godz. 9.10 – 10.30: quiz o „Niepodległej” – wybrane zespoły czteroosobowe z każdej klasy
f) konkurs na ciasto/ciastka w barwach narodowych – uczniowie chętni przy pomocy rodziców przygotowują wcześniej taki wypiek i przynoszą do szkoły;
g): konkurs fotograficzny – do konkursu typujemy po dwie osoby z klasy
h) godz. 9.10 – 10.30: „100 na 100” – zajęcia w bibliotece w bibliotece – PROJEKT CEO pn. „Poczytajmy o Niepodległej” – Maraton czytania 100 na 100 Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości;
4. Godz. 11.00 – część oficjalna
a) godz. 11.11 – wspólne odśpiewanie Hymnu
b) akademia z okazji 100-tnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Uczniowie kl. III gim są zobowiązani do zapalenia zniczy na mogile zbiorowej na cmentarzu, a uczniowie kl. 8 do złożenia wiązanki i zapalenia zniczy pomniku przy orliku (można to zrobić w dowolnym czasie)
5. Podsumowanie – godz. 11.50 – 12.35
a) prezentacja zwycięzców konkursu na plakat oraz utwór o tematyce patriotycznej
b) prezentacja „okrzyków” – wyłonienie zwycięzców w tej kategorii
c) wspólna konsumpcja przyniesionych wypieków
d) ogłoszenie wyników
6. Godz. 12. 50 – Uczniowie, którzy mają jeszcze zajęcia udają się do klas na zajęcia

Dzień 9 listopada w Zespole Szkół we Wzdole był wyjątkowy. Gdyby wtedy do naszej szkoły trafił jakiś „zbłąkany przechodzień”, z pewnością mógłby doznać wielu wrażeń, od zadziwienia, przez radość, do wzruszenia.
Szkoła od początku roku szkolnego szykowała się do obchodów 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Nasi uczniowie udekorowali sali lekcyjne, korytarze i okna. Wyruszyli szlakiem europejskiej tożsamości do Krakowa, szukali elementów patriotycznych w najbliższej okolicy, malowali plakaty dotyczące niepodległości, podejmowali „dobre uczynki dla niepodległej”. W bibliotece szkolnej realizowali projekt „PoczytajMy o Niepodległej” oraz „Maraton czytania na 100”. Mieli lekcje historii w IPN-ie, a na zajęciach w szkole uczyli się historii całkiem nietypowo, bo z „Antologii komiksu na stulecie odzyskania niepodległości”.
W piątek, 9 listopada „czuć” było święto i dosłownie, i w przenośni, zaraz po przekroczeniu progu szkoły. Uczniowie ubrani byli na galowo. Wszyscy dumnie chwalili się przypiętymi na piersi biało-czerwonymi kotylionami, które wcześniej samodzielnie wykonali, a rodzice przynosili ciasta i ciasteczka udekorowane barwami narodowymi. W tym dniu szkołę odwiedził również Burmistrz MiG Bodzentyn, pan Dariusz Skiba, który przywiózł dla pierwszaków polskie flagi przekazane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.
Świętowanie zaczął o godz. 9.00 Pan Dyrektor, Roman Pytel, który na sali gimnastycznej przypomniał najważniejsze fakty historyczne związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Potem wszyscy uczniowie, w ustalonych wcześniej grupach, uczestniczyli w przygotowanych dla nich przez nauczycieli konkursach, zbierając cenne punkty dla swoich klas. A było w czym wybierać – odbył się konkurs na plakat o tematyce patriotycznej, na piosenkę lub wiersz związany z Niepodległą, na zdjęcie, które najlepiej przedstawi emocje jakie towarzyszyły uczniom w tym dniu, na ciasto w barwach narodowych. Był też „quiz historyczny”, a na sali gimnastycznej klasy prezentowały przygotowane wcześniej „okrzyki” o charakterze patriotycznym. Każdy uczeń uczestnicząc w jednym z konkursów mógł pochwalić się jakimś talentem, a jednocześnie przy dobrej zbiorowej współpracy, klasa mogła liczyć na nagrody.
Punktualnie o godz. 11.11 cała społeczność Zespołu Szkół we Wzdole odśpiewała cztery zwrotki hymnu państwowego i w ten sposób rozpoczęła się druga część uroczystości. Podczas akademii uczniowie uczcili „pamięć o tych, których nie ma”. Najmłodsi zatańczyli pięknie poloneza, trochę starsi wzruszali piękną recytacją i śpiewem.
Po zakończonej części artystycznej nastąpiło podsumowanie i wyłonienie zwycięskich klas. Pan Dyrektor podziękował wszystkim, bo ten dzień to sukces całej szkoły, nie tylko klasy 6b, która wygrała w ostatecznej punktacji, ale i dyrekcji, i nauczycieli, i rodziców, a przede wszystkim dzieci, które w ten sposób zyskały lekcję patriotyzmu, której na pewno długo nie zapomną.
Wyniki klas w poszczególnych konkursach:
– konkurs na najpiękniej ubraną klasę – wszystkie klasy dostały maksymalną liczbę punktów, z wyjątkiem kl.7 oraz IIIgim
– konkurs na ciasto w barwach narodowych – I miejsce kl 5c, II miejsce – kl. 6b, III miejsce – pozostałe klasy
– konkurs fotograficzny – I miejsce – kl. 4b oraz III gim, II miejsce – kl. 7 i kl. 8, III miejsce – kl. 5a i kl. 6a
– quiz historyczny – I miejsce – klasy Ia, Ib, IIa, IIb, III, 6a, 6b, 7, 8, II miejsce – kl. 5a, 5c, III miejsce – kl. 5b
– konkurs na „okrzyk” – I miejsce – kl. 2a, 3, 5a, 5b, 5c, 6a, 7, II miejsce – kl. 1a, 1b, 2b, 4a, 4b, 6b, 8, IIIg
– konkurs na plakat o tematyce patriotycznej – I miejsce – kl. 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4b, 5b, 5c, 6b, 7, 8, IIIg, II miejsce – kl. 4a, 5a, 6a
– konkurs na wykonanie utworu o tematyce patriotycznej – II miejsce – 5a, 5b, 6a, 6b, II miejsce – 1a, 1b, 2a, 4b, III miejsce – 2b, 3, 4a, 5c, 7, 8
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – kl. 6b – nagroda: „voucher” na dofinansowanie wyjazdu do kina dla całej klasy
II miejsce – kl. 6a – nagroda: „voucher” na jeden dzień bez pytania dla całej klasy
III miejsce – kl. 5c oraz 2a – nagrody rzeczowe (śpiewniki oraz breloczki)

Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme