STOWARZYSZENIE SZKÓŁ AKOWSKICH

Powstanie Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej zostało powołane w czerwcu 2003 roku z inicjatywy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach Pana Artura Staniszewskiego. Siedzibą Stowarzyszenia jest właśnie ta szkoła przy ul. Bolesława Chrobrego 105, nosząca imię Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka”.

Do Stowarzyszenia mogą należeć wszystkie szkoły, które noszą imiona bohaterów Armii Krajowej oraz wyrażą akces udziału w jego pracach. Celem działalności Stowarzyszenia jest integracja szkół oraz upowszechnianie idei państwa podziemnego i jego armii działających w latach 1939-1945.

Cele Stowarzyszenia:

Do głównych form współdziałania szkół w ramach Stowarzyszenia należą:

  • współpraca ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej,
  • współuczestniczenie w uroczystościach organizowanych przez szkoły będące członkami Stowarzyszenia,
  • wspólne organizowanie imprez, np.: konkursów, zlotów, rajdów itp.,
  • gromadzenie eksponatów, dokumentacji i materiałów źródłowych związanych z działalnością żołnierzy Armii Krajowej oraz przygotowywanie ich w formie wystaw, prezentacji, itp.

Statut Stowarzyszenia:

Szkoły wchodzące w skład Stowarzyszenia:

Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme