Informacja dt. przyjęć dzieci do Samorządowego Przedszkola we Wzdole

Dyrekcja Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym – Samorządowe Przedszkole informuje, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do przedszkola lub deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej zostały przyjęte do Oddziałów Przedszkolnych Samorządowego Przedszkola we Wzdole Rządowym. Szczegółowe listy dzieci przyjętych do poszczególnych grup zostaną podane do publicznej wiadomości w późniejszym terminie. Dyrekcja Zespołu Szkół we […]

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Informujemy, że do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego […]

Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu – warsztaty on-line

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. Wiodącym tematem tegorocznej, 50 edycji tego święta będą działania na rzecz ochrony klimatu, w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi. W tym roku wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska oraz Fundacją BOŚ, a […]

Świątecznie…

Wielkanoc jest jak ludzka droga… Nikogo nie omijają Wielkie Soboty nadziei, Wielkie Piątki smutku, Wielkie Niedziele radości. Wielkanoc jest jak nasze życie – niekiedy pełne bólu, czasem zwątpienia lecz jakże często niewypowiedzianego szczęścia. Wielkanoc jest pochwałą życia – tego rodzącego się do trwania, wybaczania, spełniania marzeń i miłości…. W tym trudnym czasie, w którym przyszło […]

Konsultacje z nauczycielami

Informujemy, że godziny konsultacji z nauczycielami nie uległy zmianie. Każdy, to chce się skontaktować z nauczycielem może w godzinach jego konsultacji napisać do niego wiadomość na dzienniku elektronicznym lub skonsultować się poprzez komunikator, którym nauczyciel komunikuje się z uczniem. Nauczyciel odpowie najszybciej, jak to możliwe. Można też pisać na pocztę szkoły spwzdol@o2.pl Dyrekcja Zespołu Szkół […]

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 20 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz.492 oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 20 mraca 20202r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu ośwaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem […]

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola na rok szkolny 2020/2021

W związku z tym, że szkoła zawiesiła prowadzenie zajęć rekrutacja do przedszkola będzie odbywać się drogą mailową. Osoby, które chcą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola proszone są o pobranie tego wniosku ze strony przedszkola https://przedszkolewzdol.blogspot.com/ , zakładka u góry strony REKRUTACJA. Taki wniosek można dostarczyć do szkoły na dwa sposoby: 1) wypełnić i […]

Zdalne nauczanie

Drodzy Rodzice, Okoliczności, w jakich wszyscy znaleźliśmy się, zmuszają nas do tego, żeby zastanowić się jak zorganizować naukę poza szkołą.Na chwilę obecną nie mamy informacji o przedłużeniu zawieszenia zajęć, ale wszyscy chyba zadajemy sobie sprawę z tego, że może się tak zdarzyć, że spotkamy z uczniami nie 26 marca, ale dużo później.W tym tygodniu chcemy […]

Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme