Month – Marzec 2021

Wszyscy kochamy wiosnę :)

Wszyscy kochamy WIOSNĘ, bo to wraz z jej nadejściem przyroda budzi się do życia, a świat z dnia na dzień staje się coraz weselszy i bardziej kolorowy. Słońce zaczyna królować na niebie, a ptaki rozweselają nasze dni cudowną muzyką. 21 marca wypadł w tym roku niedzielę, dlatego uczniowie i nauczyciele zaprosili wiosnę do swoich klas […]

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia

Informujemy, że od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. ograniczona zostanie praca stacjonarna Samorządowego Przedszkola we Wzdole Rządowym oraz oddziałów klas „0” w Szkole Podstawowej. Ograniczenie to, zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021r., będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu […]

Zdalne nauczanie od 22.03.2021r. dla uczniów kl. 1-3

Zgodnie z decyzją MEiN informujemy, że od poniedziałku, tj. 22 marca do 9 kwietnia 2021r. zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej we Wzdole Rządowym zostają zawieszone. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przechodzą na naukę w trybie zdalnym. Zajęcia zdalne będą prowadzone wg obowiązującego tygodniowego planu zajęć. Świetlica szkolna pracuje bez zmian. Samorządowe Przedszkole we Wzdole […]

Witaj wiosno!!!!

W związku z wiosną, która zbliża się do nas wieeeeeelkimi krokami, nasz Szkolny Samorząd ogłasza konkurs na „wiosenne” zdjęcie 🙂 Zdjęcia można umieszczać na padlecie. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe – niespodzianki. Dla wyróżniających się prac przewidujemy super oceny z plastyki oraz pozytywne uwagi za angażowanie się w życie szkoły. Powodzenia!

Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme