Date – 2021-03-28

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia

Informujemy, że od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. ograniczona zostanie praca stacjonarna Samorządowego Przedszkola we Wzdole Rządowym oraz oddziałów klas „0” w Szkole Podstawowej. Ograniczenie to, zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021r., będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu […]

Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme