Zmiany w funkcjonowaniu szkoły od 26.10.2020r.

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele.

Informujemy, że uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej od 26.10.2020r. (poniedziałek) przechodzą na naukę zdalną.

Nauka dla dzieci w Samorządowym Przedszkolu oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej pozostaje bez zmian.

Nie zmieniają się godziny dowozu uczniów. Odwozy uczniów będą się odbywać bezpośrednio po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

Świetlica pracuje tak jak dotychczas. Na świetlicy nie będzie możliwości czekania na kolejny kurs autobusu. W przypadku, gdy dziecko przebywa na świetlicy po swoich skończonych zajęciach, odbiera je rodzic/opiekun.

Zajęcia w kl. IV-VIII odbywać się będą wg aktualnego planu lekcji.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą na platformie MS Teams.

Godziny lekcji nie są zmienione. Frekwencja na zajęciach będzie sprawdzana.

Jeśli wystąpiły by problemy techniczne związane z połączeniem przez platformę, prosimy o telefoniczne poinformowanie sekretariatu.

W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach prosimy rodziców o niezwłoczne zgłaszanie powodu nieobecności (najlepiej przez dziennik elektroniczny).

Wszelkie informacje i zmiany związane z funkcjonowaniem szkoły będą przekazywane poprzez dziennik elektroniczny oraz na stronie internetowej szkoły.

Dyrekcja Zespołu Szkół we Wzdole

Updated: 2020-10-23 — 13:52
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme