Zmiany w organizacji pracy szkoły od 09 listopada 2020r

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele,

Dyrekcja Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym zgodnie z decyzją MEN informuje, że od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej we Wzdole Rządowym.

Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII naszej szkoły.

Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym wg obowiązującego do tej pory planu zajęć.

Jednocześnie informujemy, że w tym czasie w szkole będzie funkcjonowała świetlica szkolna.

Samorządowe Przedszkole we Wzdole Rządowym będzie pracowało bez zmian, czyli zajęcia będą odbywać się wg obowiązującego planu zajęć.

Przywozy i odwozy dzieci z klas „0” będą odbywały się wg poniższego Harmonogramu:

Rozkład jazdy autobusu szkolnego od 09.11.2020 r.
Przywóz
Autobus I
Kurs nr 1
Siekierno Podmieście 7.12 – Siekierno Przedgrab 7.15 – Siekierno 7.18 – Podmielowiec 7.21 – Kamionka 7.24 – Skorucin 7.27 – Ściegnia I 7.30 – Ściegnia II 7.34 – Hucisko 7.40 – Wiącka Dół 7.47 – Wiącka Wygon 7.50 – Wzdół Rządowy Wygon 7.53 – Wzdół Rządowy (Witkowski) 7.57 – Wzdół 8.00

Odwóz
Kurs nr 2
Wzdół 12.45 – Wzdół Rządowy (Witkowski) 12.48 – Wzdół Rządowy Wygon 12.51 – Wiącka Wygon 12.55 – Wiącka Dół 12.58 – Hucisko 13.05 – Ściegnia II 13.12 – Ściegnia I 13.15 – Skorucin 13.18 – Kamionka 13.21 – Podmielowiec 13.24 – Siekierno 13.27 – Siekierno Przedgrab 13.30 – Siekierno Podmieście 13.33

Dyrekcja Zespołu Szkół we Wzdole

Updated: 2020-11-08 — 15:43
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme