Począwszy od 1 września 2022 roku we wszystkich szkołach podstawowych, dla których Gmina Bodzentyn jest organem prowadzącym pojawią się nowe pomoce dydaktyczne. Dodatkowe wyposażenie zostanie zakupione w ramach programu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”. Program finansowany jest ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Jego celem jest wsparcie procesu dydaktycznego i uczynienie go bardziej interdyscyplinarnym i innowacyjnym za pośrednictwem nowoczesnego sprzętu. Zakupione przez szkoły pomoce mają uatrakcyjnić zajęcia szkolne.

Na wnioski dyrektorów szkół podstawowych, złożone w październiku 2021 roku, wszystkie nasze szkoły otrzymały dofinansowanie.  Przyznane wsparcie dla każdej szkoły wynosi:

  1. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BODZENTYNIE SZKOŁA PODSTAWOWA W BODZENTYNIE IM. ANTONIEGO WACIŃSKIEGO – 108 600, 00 zł
  2. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POETÓW DOLINY WILKOWSKIEJ W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE – 60 000, 00 zł
  3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PSARACH STAREJ WSI – 30 000, 00 zł
  4. SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI SZCZYGIEŁKOWEJ – 30 000,00 zł
  5. ZESPÓŁ SZKÓŁ WE WZDOLE RZĄDOWYM SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ODDZIAŁU ARMII KRAJOWEJ „WYBRANIECCY” WE WZDOLE RZĄDOWYM – 60 000, 00 zł              

Łączna kwota wsparcia dla gminy Bodzentyn stanowi wartość 288 600,00 zł.

Dyrektorzy szkół wraz ze swoim gronem pedagogicznym stworzyli bardzo interesujące projekty w ramach zaplanowanego w programie wyposażenia. Każda ze szkół dokonała indywidualnych wyborów według swoich potrzeb i pomysłów. Wśród złożonych zamówień znalazły się, np. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć oraz stacje lutownicze, które według założeń programu stanowią wyposażenie obowiązkowe dla każdej szkoły. W ramach katalogu wyposażenia dodatkowego część szkół zaplanowała wyposażenie pracowni plastycznych, wyposażenie pracowni technicznych, zakup robotów do nauki programowania, klocki Lego dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej do nauki robotyki i kreatywnego projektowania oraz interaktywne materiały edukacyjne.

W grudniu 2021 roku oraz styczniu 2022 r. po przeprowadzonych zapytaniach ofertowych dyrektorzy szkół zawarli umowy z wybranymi podmiotami na realizację dostaw pomocy dydaktycznych w roku 2022. Pierwsze dostawy mają nastąpić w terminie do 30 kwietnia. Realizacja całego zamówienia powinna się zakończyć nie później niż do dnia 15 sierpnia 2022 roku.  

pub-8171362515273431
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.