Wykaz podręczników obowiązujących w Zespole Szkół

we Wzdole Rządowym w roku szkolnym 2022/2023

 

 

Klasa ,,0”

         Obowiązujące podręczniki, zeszyty ćwiczeń i inne materiały będą do zakupu przez Rodziców we wrześniu po konsultacji z wychowawcą.

         Podręcznik do nauki religii dzieci sześcioletnich ,,Tak, Jezus mnie kocha” – Wydawnictwo Jedność – kupują Rodzice we własnym zakresie

         Podręcznik do języka angielskiego kupują Rodzice we wrześniu po konsultacji z nauczycielem języka angielskiego

 

Klasa ,,1”

         Każdy uczeń otrzyma darmowy komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych, oprócz religii.

Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej ,,Poznaję Boży Świat” – Wydawnictwo Jedność – kupują Rodzice we własnym zakresie

 

Klasa ,,2”

         Każdy uczeń otrzyma darmowy komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych, oprócz religii.

         Podręcznik do religii dla klasy 2 ,,Odkrywam Królestwo Boże” – Wydawnictwo Jedność – kupują Rodzice we własnym zakresie

 

Klasa ,,3”

         Każdy uczeń otrzyma darmowy komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych, oprócz religii.

         Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy 3 ,,Jezus jest z nami” – Wydawnictwo Jedność – kupują Rodzice we własnym zakresie

 

 

Klasa ,,4”

         Każdy uczeń otrzyma darmowy komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych, oprócz religii.

         Religia ,,Miejsce pełne BOGActw” podręcznik + zeszyt ćwiczeń – Wydawnictwo Jedność - kupują Rodzice we własnym zakresie

 

Klasa ,,5”

         Każdy uczeń otrzyma darmowy komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych, oprócz religii.

         Religia ,,Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń – Wydawnictwo Jedność - kupują Rodzice we własnym zakresie

 

Klasa ,,6”

         Każdy uczeń otrzyma darmowy komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych, oprócz religii.

         Religia ,,Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń – Wydawnictwo Jedność - kupują Rodzice we własnym zakresie

 

Klasa ,,7”

         Każdy uczeń otrzyma darmowy komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych, oprócz religii.

         Religia ,,Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” – podręcznik Wydawnictwo Jedność - kupują Rodzice we własnym zakresie

 

Klasa ,,8”

         Każdy uczeń otrzyma darmowy komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych, oprócz religii.

         Religia ,,Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” – podręcznik – Wydawnictwo Jedność - kupują Rodzice we własnym zakresie

 

pub-8171362515273431
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.