Samorząd Uczniowski jest jednym z czterech organów Szkoły Podstawowej im. Oddziału Armii Krajowej "Wybranieccy" we Wzdole Rządowym. Organizacja ta ściśle współpracuje z Dyrekcją, Radą Rodziców i innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły. Tworzą go wszyscy uczniowie, którzy w obrębie swoich klas wybierają reprezentujące je Samorządy Klasowe.

W skład Samorządu Klasowego wchodzi: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik i sekretarz.

Co roku, w powszechnych tajnych wyborach wyłaniany jest Zarząd Samorządu Szkolnego, który pełni jego nadrzędną rolę. Tuż po wyborach odbywa się ślubowanie nowowybranego Samorządu Uczniowskiego. Zarząd, członkowie sekcji i członkowie Samorządów Klasowych spotykają się systematycznie z opiekunami w celu omówienia bieżących spraw dotyczących całej społeczności uczniowskiej.

 

W skład Zarządu w roku szkolnym 2023/2024 wchodzą:

 

-przewodniczący: Jan Miziewicz
-zastępca przewodniczącego: Karolina Sokół
-członek: Zuzanna Michta
-członek: Oliwia Bąk 
 
Opiekę nad Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej im. Oddziału Armii Krajowej "Wybranieccy" we Wzdole Rządowym pełnią panie:
 
- Aleksandra Łapka
- Martyna Pożoga
- Magdalena Szmalec
- Ewelina Kwaśniewska
- Teresa Belicka

 

pub-8171362515273431
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.