Wykaz podręczników obowiązujących w Zespole Szkół

we Wzdole Rządowym w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Klasa ,,0”

         Obowiązujące podręczniki, zeszyty ćwiczeń i inne materiały będą do zakupu przez Rodziców we wrześniu po konsultacji z wychowawcą.

         Podręcznik do nauki religii dzieci sześcioletnich ,,Tak, Jezus mnie kocha” – Wydawnictwo Jedność – kupują Rodzice we własnym zakresie

         Podręcznik do języka angielskiego kupują Rodzice we wrześniu po konsultacji z nauczycielem języka angielskiego

 

Klasa ,,1”

         Każdy uczeń otrzyma darmowy komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych, oprócz religii.

Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej ,,Poznaję Boży Świat” – Wydawnictwo Jedność – kupują Rodzice we własnym zakresie

 

Klasa ,,2”

         Każdy uczeń otrzyma darmowy komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych, oprócz religii.

         Podręcznik do religii dla klasy 2 ,,Odkrywam Królestwo Boże” – Wydawnictwo Jedność – kupują Rodzice we własnym zakresie

 

Klasa ,,3”

         Każdy uczeń otrzyma darmowy komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych, oprócz religii.

         Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy 3 "Poznaję Jezusa” – Wydawnictwo Jedność – kupują Rodzice we własnym zakresie

 

 

Klasa ,,4”

         Każdy uczeń otrzyma darmowy komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych, oprócz religii.

         Religia ,,Odkrywam życie z Jezusem” podręcznik + zeszyt ćwiczeń – Wydawnictwo Jedność - kupują Rodzice we własnym zakresie

 

Klasa ,,5”

         Każdy uczeń otrzyma darmowy komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych, oprócz religii.

         Religia ,,Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń – Wydawnictwo Jedność - kupują Rodzice we własnym zakresie

 

Klasa ,,6”

         Każdy uczeń otrzyma darmowy komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych, oprócz religii.

         Religia ,,Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń – Wydawnictwo Jedność - kupują Rodzice we własnym zakresie

 

Klasa ,,7”

         Każdy uczeń otrzyma darmowy komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych, oprócz religii.

         Religia "Szczęśliwi, którzy czynią dobro” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń - Wydawnictwo Jedność - kupują Rodzice we własnym zakresie

 

Klasa ,,8”

         Każdy uczeń otrzyma darmowy komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych, oprócz religii.

         Religia ,,Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość” – podręcznik + zeszy ćwiczeń– Wydawnictwo Jedność - kupują Rodzice we własnym zakresie

 

 

Wykaz podręczników obowiązujących

w Szkole Podstawowej we Wzdole Rządowym

 

Klasa I

Elementarz Odkrywców podręcznik cz. 1, 2, 3, 4 – Nowa Era

Elementarz Odkrywców ćwiczenia cz. 1, 2, 3, 4 – Nowa Era

Elementarz Odkrywców ,,Dzień odkrywców” ćwiczenia – Nowa Era

Elementarz Odkrywców ,,Zeszyt do kaligrafii” – Nowa Era

Elementarz Odkrywców ,,Matematyka” – Nowa Era

Elementarz Odkrywców ,,Matematyka” ćwiczenia cz. 1, 2, 3, 4 - Nowa Era

Elementarz Odkrywców ,,Zeszyt do kaligrafii matematycznej” - Nowa Era

Elementarz Odkrywców ,,Muzyka” – Nowa Era

Informatyka: ,,Elementarz Odkrywców Informatyka” - Nowa Era

Język angielski: ,,Bugs Team” - Macmillan Education

Religia: ,,Poznaję Boży świat” - Jedność

 

 

Klasa II  

Elementarz Odkrywców podręcznik cz. 1, 2, 3, 4 – Nowa Era

Elementarz Odkrywców ćwiczenia cz. 1, 2, 3, 4 – Nowa Era

Elementarz Odkrywców ,,Potyczki Ortografii” – Nowa Era

Elementarz Odkrywców podręcznik ,,Matematyka” cz. 1, 2, 3, 4 – Nowa Era

Elementarz Odkrywców ćwiczenia ,,Matematyka” cz. 1, 2, 3, 4 – Nowa Era

Elementarz Odkrywców ,,Muzyka” – Nowa Era

Elementarz Odkrywców ,,Informatyka” – Nowa Era

Język angielski: Bugs Team podręcznik – Macmillan Education

Religia: „Odkrywam Królestwo Boże” – Jedność

 

 

Klasa III

Edukacja wczesnoszkolna: ,,Nasza szkoła” – MEN

Edukacja wczesnoszkolna: ,,Nasza szkoła Matematyka” – MEN

Edukacja wczesnoszkolna: ,,Ćwiczenia z pomysłem” – WSiP

Edukacja wczesnoszkolna: ,,Ćwiczenia z pomysłem Matematyka” – WSiP

Język angielski: ,,Bugs World” - Macmillan Education

Zajęcia komputerowe: ,,Zajęcia komputerowe” –WSiP

Religia: "Poznaję Jezusa” - Jedność

 

Klasa IV

Język polski: ,,Między nami” – Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Język angielski: ,,Steps Plus” – Oxford

Muzyka: ,,Klucz do muzyki” – WSiP

Plastyka: ,,Plastyka” – WSIP

Historia: ,,Wczoraj i dziś” – Nowa Era

Przyroda: ,, Tajemnice przyrody” – Nowa Era

Matematyka: ,,Matematyka z kluczem” – Nowa Era

Informatyka: ,,Lubię to” – Nowa Era

Technika: ,,Jak to działa” – Nowa Era

Religia: ,,Odkrywam życie z Jezusem” – Jedność

 

Klasa V

Język polski: ,,Między nami” – Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Język angielski: ,,Steps Plus” – Oxford

Muzyka: ,,Lekcja muzyki” – Nowa Era

Plastyka: ,,Do dzieła” – Nowa Era

Historia: ,, Wczoraj i dziś” – Nowa Era

Geografia: ,,Planeta nowa” – Nowa Era

Biologia: ,,Puls życia” – Nowa Era

Matematyka: ,,Matematyka z kluczem” – Nowa Era

Informatyka: ,,Lubię to” – Nowa Era

Technika: ,,Jak to działa” – Nowa Era

Religia: „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” podręcznik – Jedność

 

Klasa VI

Język polski: ,,Między nami” - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Język angielski: ,,Steps Plus dla klasy IV” – Oxford

Muzyka: ,,Lekcja muzyki” – Nowa Era

Plastyka: ,,Do dzieła” – Nowa Era

Historia: ,,Wczoraj i dziś” – Nowa Era

Biologia: ,,Puls życia” - Nowa Era

Matematyka: ,,Matematyka z kluczem” - Nowa Era

Technika: ,,Jak to działa” - Nowa Era

Informatyka: ,,Lubię to” - Nowa Era

Geografia Planeta Nowa podręcznik – Nowa Era

Religia: "Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” podręcznik  – Jedność 2018

 

Klasa VII

Język polski: ,,Między nami” – Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Język angielski: ,,English Plus Options” – Oxford

Język niemiecki: ,,Meine Deutschteur” – Nowa Era

Informatyka: ,,Lubię to” – Nowa Era

Muzyka: ,,Muzyka klucz do muzyki” WSiP

Historia: ,,Wczoraj i dziś” - Nowa Era

Geografia: ,,Planeta Nowa” - Nowa Era

Biologia: ,,Puls życia” - Nowa Era

Chemia: ,,Chemia Nowej Ery” - Nowa Era

Fizyka: ,,Spotkanie z fizyką” - Nowa Era

Matematyka: ,,Matematyka z kluczem” - Nowa Era

Plastyk: ,,Plastyka” – WSiP

Religia: "Szczęśliwi, którzy czynią dobro” – Jedność

 

Klasa VIII

Język polski: ,,Między nami” – Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Język angielski: ,,Repetytorium ósmoklasisty” - Macmillan Education

Język niemiecki: ,,Meine Deutschteur” - Nowa Era

Historia: ,,Wczoraj i dziś” – Nowa Era

Biologia: ,,Puls życia” – Nowa Era

Geografia: ,,Planeta Nowa” - Nowa Era

Matematyka: ,,Matematyka z kluczem” – Nowa Era

Chemia: ,,Chemia Nowej Ery” - Nowa Era

Fizyka: ,,Spotkanie z fizyką” - Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie: ,,Dziś i jutro” - Nowa Era

Informatyka: ,,Lubię to” - Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa: ,,Żyję i działam bezpiecznie” – Nowa Era

Religia: ,,Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość” – Jedność

 

 

 

 

 

 

 

 

pub-8171362515273431
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.