GRONO PEDAGOGICZNE

 

mgr Roman Pytel - Dyrektor Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym
 
mgr Lidia Barwicka - zastępca Dyrektora
mgr Justyna Sikora - zastępca Dyrektora

 

Imię i nazwisko nauczyciela Posiadane kalifikacje do przedmiotu/zajęć

Wychowawstwo

w r.sz. 2020/2021

mgr Roman Pytel

 

- wychowanie fizyczne

- edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Lidia Barwicka

 

- nauczanie początkowe

- informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 

mgr Justyna Sikora

 

- chemia

- matematyka

- informatyka

 
mgr Teresa Belicka

- pedagogiczna wczesnoszkolna i przedszkolna

- informatyka

kl. 1
mgr Andrzej Czernikiewicz

- geografia

- doradztwo zawodowe

kl. 8b
mgr Urszula Glijer - historia  
mgr Beata Gołębiowska

- fizyka

- matematyka

- informatyka

 
mgr Stanisław Kisiel

- technika

- informatyka

- matematyka

kl. 6b
mgr Dorota Kita

- chemia

- informatyka

 
mgr Piotr Kita

- historia

- wos

 
mgr Dorota Kopeć-Redlica - język angielski kl. 6a
mgr Monika Kózka 

- pedagog szkolny

- zajęcia rewalidacyjne; oligofrenopedagogika

 
mgr Barbara Kręcisz - religia kl. 7c
mgr Ewelina Kwaśniewska

- język niemiecki

- edukacja dla bezpieczeństwa

 
mgr Edyta Linek

 - biologia

- bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna

- wychowanie do życia w rodzinie

 
mgr Teresa Lipiec

- nauczanie początkowe

- zajęcia rewalidacyjne; wczesne wspomaganie rozwoju oraz

edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera

kl. 3a
mgr Alicja Łapka

- plastyka

- technika

 
mgr Tomasz Łukowiec - muzyka  
mgr Zofia Matla

- zajęcia świetlicowe

- nauczanie początkowe

 
mgr Justyna Pielas

- bibliotekoznawstwo

- język polski

- logopedia

 
mgr Agata Pytel

- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

- wychowanie fizyczne

- oligofrenopedagogika

kl. 3b
mgr Magdalena Rozumek

 - język angielski

- zajęcia logopedyczne

 
ks. mgr Tomasz Równicki - religia  
mgr Anna Sikora

- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

- wychowani fizyczne

 
mgr Szymon Sikora - wychowanie fizyczne  
mgr Małgorzata Skrzypek - matematyka kl. 7b
mgr Anna Strachowska - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna kl. 2
mgr Teresa Strachowska - Sikora - język polski kl. 8a
mgr Magdalena Szmalec - język angielski kl. 7a
mgr Małgorzata Tusznio - Lech - język polski kl. 5
mgr Monika Wnętrzak

- język polski

- informatyka

kl. 4
mgr Aleksandra Gołąbek - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna grupa 0a
mgr Małgorzata Kołodziejczyk - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna grupa 3-latki
mgr Małgorzata Obara - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna grupa 5-latki
mgr Elżbieta Pajdo - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna grupa 4-latki
mgr Małgorzata Twardowska - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna grupa 0b

 

 

 

pub-8171362515273431
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.