„Przywróćmy naszą Ziemię” – obchody Dnia Ziemi

Dzień Ziemi przypada co roku na 22 kwietnia, ale w naszej szkole w tym roku świętowaliśmy go dzień później.

W ubiegłych latach zwykle z okazji Dnia Ziemi organizowaliśmy wyjścia w teren, porządkowaliśmy teren wokół szkoły, zbieraliśmy śmieci.

W tym roku musiało być inaczej. Hasło tegorocznego Dnia Ziemi – „Przywróćmy naszą Ziemię” nawiązuje do tego, na co wszyscy czekamy – żeby ta nasza Ziemia znów była taka jak dawniej.

Wiemy też, że bez naszego zaangażowania i świadomości ekologicznej najmłodszych pokoleń nasza planeta zginie.

Stąd pomysł na zorganizowanie Dnia Ziemi, pomimo pracy zdalnej.

Dziś w naszej szkole wszyscy uczniowie ze swoimi wychowawcami i nauczycielami rozmawiali na tematy związane z ekologią i ochroną przyrody.

Maluchy z klas 1-3, z wypiekami na twarzy, wirtualnie krążyły po tajemniczym eskape room-ie wykonując przy tym różne zadania związane z ekologią. Następnie musieli wykonać „ekologiczne” zadania, np. sprawdzić czy gdzieś nie świeci bez potrzeby jakaś żarówka, czy kran nie przecieka, czy może mają jeszcze jakieś zabawki, którym by można nadać drugie życie. Na zakończenie wszyscy musieli wykonać kartkę z okazji Dnia Ziemi.Starsi uczniowie spotykali się w grupach on-line z nauczycielami biologii, geografii, chemii lub fizyki i oglądali przygotowane przez nich prezentacje, plansze i inne materiały. Mieli przy tym okazję, aby porozmawiać ze swoimi nauczycielami i wychowawcami na temat tego jak oni sami i ich rodziny dbają o środowisko. W drugiej części dzieci z klas 4-5 miały za zadanie wyjść z domu i zrobić zdjęcie, któremu mogliby nadać tytuł „Jaki piękny jest ten świat”. Młodzież z klasy 6a i 6b robiła zdjęcia, które miały pokazać pozytywne i negatywne oddziaływania człowieka na nasze środowisko. Natomiast uczniowie z klas 7a, 7b i 7c przygotowywali prezentacje, w których pokazywali jak oni sami dbają lub mogą dbać o nasze środowisko.

Uczniowie klasy 8a i 8b, z racji tego, że najstarsi, najbardziej świadomi i zaangażowani w tematy związane z ochroną środowiska mieli dziś możliwość udziału w Debacie Ekologicznej z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, Pana Dariusza Skiby. Wybór takiego Gościa nie był przypadkowy – przecież nikt inny nie wie więcej o tym, co „tu i teraz” niż Włodarz naszej gminy. A mówiąc „Ziemia” możemy myśleć globalnie, ale przede wszystkim powinniśmy myśleć lokalnie, o tym otoczeniu i środowisku, w którym żyjemy. Debata, ze względu na pandemię, odbyła się oczywiście on-line. W spotkaniu uczestniczył również Pan Dyrektor, Roman Pytel.

Pan Burmistrz opowiedział młodzieży, o tym, co w naszej gminie już się zadziało, jeśli chodzi o ochronę środowiska oraz o tym jakie są plany na przyszłość. Uczniowie dowiedzieli się dużo na tematy związane z uzdatnianiem wody, kanalizacją, problemem z utylizacją azbestu, ochroną przyrody, energią odnawialną.

W drugiej części uczniowie mieli możliwość zadawania pytań Panu Burmistrzowi. Czas tak szybko upłynął podczas tego spotkania, że wszyscy żałowaliśmy, że nie możemy podyskutować dłużej.

Pan Burmistrz obiecał młodzieży, że, jeśli za rok będą już normalne warunki do spotkań, to chętnie wybierze się z nami na sprzątnie tej naszej „lokalnej Ziemi”.

Bardzo dziękujemy Panu Burmistrzowi za tą nietypową i ciekawą lekcję, którą z pewnością zapamiętamy na długo.

Młodzież klas ósmych, po zakończonej debacie również dostała jeszcze zadanie do wykonania. W grupach pięcioosobowych, przy wsparciu swoich nauczycieli, wykonywali prezentacje, plakaty oraz ankiety na tematy związane z ekologią i ochroną środowiska.

Podczas tych trzech godzin, które przeznaczyliśmy w szkole na świętowanie Dnia Ziemi padło wiele ważnych słów, zrobione zostało dziesiątki zdjęć, slajdów, rysunków. Możemy powiedzieć, że nasze świętowanie było „owocne” – nie tylko ze względu na te wszystkie materiały, które uczniowie stworzyli, i z których teraz inni będą mogli korzystać, ale przede wszystkim dlatego, że w każdym, kto uczestniczył w tym przedsięwzięciu zostanie ślad i przekonanie, że naszą Ziemię możemy „przywrócić” do normalności tylko wtedy, gdy będziemy o nią dbać.

Updated: 2021-04-23 — 17:50
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme