GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor szkoły

mgr Roman Pytel

zastępca dyrektora – mgr Justyna Sikora

zastępca dyrektora – mgr Lidia Barwicka

 

nauczanie zintegrowane

mgr Teresa Belicka

mgr Teresa Lipiec

mgr Anna Strachowska

mgr Agata Pytel

język polski                                                                                           język angielski

mgr Monika Wnętrzak                                                         mgr Dorota Kopeć – Redlica

mgr Małgorzata Tusznio-Lech                                                mgr Magdalena Rozumek   

mgr Teresa Strachowska – Sikora                                          mgr Magdalena Szmalec

  religia                                                                                                 język niemiecki

mgr Barbara Kręcisz                                                                 mgr Ewelina Kwaśniewska
 ks. mgr Tomasz Równicki

  matematyka                                                                                                  technika

mgr Beata Gołębiowska                                                                   mgr Stanisław Kisiel   mgr Stanisław Kisiel                                                                                         plastyka

mgr Justyna Sikora                                                                        mgr inż. Alicja Łapka

mgr Małgorzata Skrzypek                                                                                muzyka                                                                                                    mgr Tomasz Łukowiec

historia                                                                                wiedza o społeczeństwie

mgr Urszula Glijer                                                                                     mgr Piotr Kita

mgr Piotr Kita

geografia                                                                                                           fizyka

mgr Andrzej Czernikiewicz                                                      mgr  Beata Gołębiowska

 przyroda                                                                                                        biologia

mgr Edyta Linek                                                                            mgr Edyta Linek

chemia                                                                                             

mgr Justyna Sikora

edukacja  dla bezpieczeństwa                                                               informatyka

mgr Ewelina Kwaśniewska                                                        mgr Stanisław Kisiel

wychowanie do życia w rodzinie                                               mgr Monika Wnętrzak

mgr Edyta Linek

wychowanie fizyczne

mgr Jarosław Durlej

mgr Roman Pytel

mgr Anna Sikora

mgr Szymon Sikora

biblioteka

mgr Lidia Barwicka                                                                                                          mgr  Edyta Linek

świetlica                                                                                            

mgr Zofia Matla

pedagog                                                                                                                             mgr Monika Kózka

logopeda

mgr Magdalena Rozumek

Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme