Grono Pedagogiczne

Dyrektor szkoły

mgr Roman Pytel

zastępca dyrektora

mgr Justyna Sikora

 

nauczanie zintegrowane                                                                                 przyroda

mgr Teresa Belicka                                                                        mgr inż. Zofia Franczyk

mgr Teresa Lipiec                                                                                   język niemiecki

mgr Maria Wikło                                                                                    mgr Jolanta Cedro

mgr Anna Sikora                                                                                     język angielski

mgr Anna Strachowska                                                               mgr Magdalena Szmalec

mgr                                                                                         mgr Magdalena Rozumek

mgr Agata Pytel                                                                   mgr Dorota Kopeć – Redlica

język polski                                                                                                       religia

mgr Monika Wnętrzak                                                                    mgr Barbara Kręcisz

mgr Małgorzata Tusznio-Lech                                                          mgr inż. Alicja Łapka

mgr Teresa Strachowska – Sikora                                                 ks. mgr Tomasz Szota

matematyka                                                                                                       historia

mgr Beata Gołębiowska                                                                                                                                                                                                                     mgr Urszula Glijer

mgr Małgorzata Skrzypek                                                                             mgr Piotr Kita

mgr Justyna Sikora                                                                                        geografia

mgr Stanisław Kisiel                                                                 mgr Andrzej Czernikiewicz

technika / zajęcia techniczne                                       plastyka / zajęcia artystyczne

mgr inż. Alicja Łapka                                                                         mgr inż. Alicja Łapka

mgr Stanisław Kisiel                                                                  oligofrenopedagogika

muzyka                                                                                        mgr Teresa Rynkowska 
mgr Tomasz Łukowiec

wychowanie fizyczne                                                             wiedza o społeczeństwie

mgr Jarosław Durlej                                                                                    mgr Piotr Kita

mgr Roman Pytel

mgr Agata Pytel                                                          edukacja  dla bezpieczeństwa

biologia                                                                                               mgr Roman Pytel

mgr Edyta Linek                                                                                                    fizyka

gimnastyka korekcyjna                                                             mgr  Beata Gołębiowska

mgr Agata Pytel                                                                                              biblioteka

chemia                                                                                                mgr Lidia Barwicka  mgr Justyna Sikora                                                                                  mgr Edyta Linek

informatyka                                                                                                    świetlica     

mgr Stanisław Kisiel                                                                                  mgr Zofia Matla

mgr inż. Zofia Franczyk                                                                       wych. do ż w rodz

mgr Justyna Sikora                                                                            mgr inż. Alicja Łapka

biologia                                                                                                           pedagog

mgr Edyta Linek                                                                                   mgr Monika Kózka

 

Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme