Nasza szkoła ma drukarkę 3D

„ProgramujeMY _kielecki” to projekt, którego celem jest umożliwienie uczniom klas 1-3 szkół podstawowych zdobycia nowych umiejętności w obszarze nauki programowania oraz podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, w tym zwłaszcza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Etapem końcowym projektu był konkurs na opracowanie przez nauczycieli biorących udział w projekcie autorskiego, zgodnego z podstawą programową scenariusza zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem zestawu klocków Lego WeDo oraz przeprowadzenie zajęć na podstawie tego scenariusza w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Wśród kryteriów znalazły się: wartość merytoryczna i metodyczna poszczególnych elementów pracy, stopień i sposób wykorzystania klocków Lego WeDo do realizacji zajęć, w tym spójność elementów programu z realizowanymi treściami programu nauczania w zakresie różnych edukacji (przyroda, matematyka, edu. polonistyczna, itp.) oraz stopień zaawansowania wykorzystanych w niej multimediów.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza szkoła zdobyła nagrodę główną w konkursie – Drukarkę 3D.

Komisja konkursowa wyłoniła dwóch laureatów:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie za zajęcia pn. „Miasto czy wieś”;
  • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym za zajęcia pn. „Z Kazikiem do Afryki”.

Przy pomocy Drukarki 3D będziemy mogli własnoręcznie zaprojektować i wydrukować przestrzenne modele, w tym m.in. pomoce naukowe czy zabawki. Zajęcia z wykorzystaniem drukarek 3D pomogą także dzieciom z klas 1-3 rozwijać umiejętności programowania, zdobyte w ramach projektu „ProgramujeMY_kielecki”.

Updated: 2020-01-08 — 10:17
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme