Date – 2020-08-06

Absolwent Szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Tradycją naszej szkoły jest, że na zakończenie każdego roku szkolnego wśród uczniów kończących szkołę wybierany jest najlepszy absolwent. O przyznaniu tego tytułu decydują wyniki na świadectwie, wyniki z egzaminu, udział w konkursach oraz działalność szkolna. W tym roku szkolnym, ze względu na późniejszy termin podania wyników z egzaminu ósmoklasisty, wyłonienie najlepszego absolwenta zostało przełożone na […]

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

W dniach 16, 17, 18 czerwca uczniowie klasy ósmej pisali egzamin. Był to dla nich pierwszy taki ważny sprawdzian wiedzy, który decydował o tym jak będzie przebiegała ich dalsza ścieżka edukacji. Ostatni etap przygotowywania się do egzaminów przebiegał w warunkach nauki na odległość i wymagał na pewno dużo więcej wysiłku i samodyscypliny. Wyniki egzaminu potwierdzają, […]

Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme