Możliwość zajęć opiekuńczo-wychowawczych w kl. 1-3

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że jest możliwość zorganizowania w naszej szkole zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów kl. 1-3 od dn. 25 maja 2020r.

Rodzice, którzy zdecydują się na posłanie dziecka do szkoły powinni o tym poinformować szkołę telefonicznie (tel. 413120209) lub poprzez wiadomość na dzienniku elektronicznym do dn. 19 maja 2020r (wtorek), do godz. 10.00.

Informujemy też, że nauczanie zdalne jest nadal kontynuowane.

Przypominamy, że rodzice mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko do dn. 14 czerwca 2020r.

Przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, które podają szczegóły organizacji takiej opieki w szkole, tego jaki obowiązuje reżim sanitarny, jakie są obowiązki i reguły postępowania dla dzieci, rodziców i personelu szkoły.

Szczegóły można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty Kielce: https://kuratorium.kielce.pl/43141/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych-edukacja-wczesnoszkolna/

Prosimy rodziców o podjęcie przemyślanych decyzji.

Dyrekcja Zespołu Szkół we Wzdole

Updated: 2020-05-15 — 09:59
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme