Partyzancka Droga Krzyżowa

28 października uczniowie naszej szkoły wyruszyli na Wykus, by wziąć udział
w Partyzanckiej Drodze Krzyżowej.

 Jest to jedyna taka Droga Krzyżowa w Polsce- stacje jej wiodą przez Puszczę Świętokrzyską a oznaczone są na drzewach, głazach i grobach partyzanckich.

W tym roku było to już 17 spotkanie duchowieństwa, partyzantów, harcerzy młodzieży szkolnej i mieszkańców okolicznych miejscowości w leśnej stolicy „Ponurego” na Wykusie. Tegoroczną wędrówkę uprzyjemniał żywy śpiew młodych ludzi. Uczestnicy
w skupieniu w tej leśnej głuszy przeżywali rozważania modlitwy.

Wśród nich byliśmy i my. Jak większość zgromadzonych poczuliśmy niesamowitą atmosferę tej uroczystości.

Na zakończenie odbyło się złożenie wiązanek i zapalenie zniczy.

Mimo zmęczenia i zimna wszyscy uczniowie gromkim okrzykiem oświadczyli, że
w przyszłym roku znów wybiorą się na Wykus.

 

Updated: 2016-12-28 — 19:39
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme