Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

 

 

Gmina Bodzentyn realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn”.

Celem tego projektu jest podniesienie jakości kształcenia na obszarze Gminy poprzez modernizację i rozwój istniejącej infrastruktury edukacyjnej. Projekt jest realizowany w 3 placówkach edukacyjnych, w tym również w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym.

W ramach projektu do tej szkoły zakupiono 21 zestawów komputerowych, 2 interaktywne podłogi, laboratorium przyrodnicze, w którego skład wchodzi tablet i mierniki napięcia elektrycznego, natężenia dźwięku, światła, tętna, fotobramki. Szkoła wzbogaciła się również o 2 monitory interaktywne.

Cały projekt składa się z dwóch etapów. Pierwszy, już zrealizowany, dotyczy wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w szczególności pracowni matematycznych, przyrodniczych i komputerowych. Etap drugi obejmuje modernizację bloków sportowych i będzie realizowany w 2018r. W najbliższych miesiącach Gmina ogłosi przetarg na roboty budowlane dotyczące malowania sali gimnastycznej, lakierowania i cyklinowania parkietów, wymiany wykładzin z tworzyw sztucznych, wymiany stolarki drzwiowej, baterii natryskowych i umywalkowych.

Wartość całego projektu w 3 placówkach edukacyjnych wynosi 795.221,01 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowi 596.415,76 , tj. 75 %.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7: „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”.

Updated: 2018-01-22 — 19:14
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme