ŚWIĘTO PATRONA ZESPOŁU SZKÓŁ we WZDOLE RZĄDOWYM

 

     „ Jak wspomnień czar

    wraca dziś pamięć o tych,

    których nie ma”

Takie słowa, będące myślą przewodnią , przyświecały obchodom  Święta Patrona Wzdolskiej Szkoły.

Dnia 13 maja 2016 roku społeczność szkolna wspólnie z zaproszonymi gośćmi mogła godnie uczcić tych, których przed  21 laty wybrała sobie jako swojego patrona.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Szkoły Janusz Wojkowski. W gorących

słowach  powitał osoby , które pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie: chrzestna sztandaru szkolnego pani Kamila Jarosińska , Burmistrz Miasta i  Gminy Bodzentyn  p. Dariusz Skiba, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie

  1. Wojciech Kózka, Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie p. Jadwiga Dulęba,
  2. Jolanta Moskwa, p. Stanisław Chrzęszczyk; przedstawiciele Rady Rodziców
  3. Ewa Łubek , p. Paweł Frąk.

Po słowach powitania nastąpił uroczysty Apel Poległych przed tablicami poświęconymi patronom szkoły .

Następnie uczestnicy uroczystości utworzyli orszak i  w asyście sztandaru szkolnego przemaszerowali do Kościoła Parafialnego we Wzdole, gdzie o godzinie 9.00 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana przez Ks. Kanonika Stanisława Pichetę. Piękną homilię, na początku której wymienione zostały pseudonimy „ Wybranieckich”, wygłosił  ksiądz Tomasz Szota. Powiedział , iż Patrona nie wybiera się przypadkowo. Wybór patrona i pielęgnowanie jego ideałów zobowiązuje do postaw i zachowań opartych na miłości do Ojczyzny. Przypominając słowa  – BÓG – HONOR -OJCZYZNA – postawił pytanie, co dla nas żyjących współcześnie znaczy mieć honor, jaka jest nasza miłość do Boga i Ojczyzny ?

Po Mszy Świętej dalsze uroczystości odbyły się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej . W zaprezentowanym przez uczniów  montażu  słowno – muzycznym można było  usłyszeć  o wydarzeniach, które wpisały się w dzieje naszego narodu.

Słowa piosenki „Wybranieccy” napisane przez tych, którzy dali nam wolną Ojczyznę , przypomniały o tych, którym składamy hołd i podziękowanie.

Kolejnym punktem uroczystości był pokaz prezentacji

„ Żołnierze  Wyklęci”  przygotowany przez młodzież naszego gimnazjum pod kierunkiem p. Piotra Kita.

Uroczystą akademię z okazji Święta Patrona Szkoły przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: p. Taresy Strachowskiej – Sikora i p. Małgorzaty Tusznio – Lech. Oprawę muzyczną wraz z chórem szkolnym przygotował

  1. Tomasz Łukowiec.

Dekorację stwarzającą atmosferę powagi i zadumy zaprojektowali i wykonali

n-le : p. Alicja Łapka, p. Agata Pytel, p. Roman Pytel.

 

Część oficjalną  zakończyło wystąpienia Burmistrza p. Dariusza Skiby,  który podkreślał walory artystyczne programu oraz właściwe   wychowanie patriotyczne naszej młodzieży .

Na zakończenie uroczystości dyrektor Janusz Wojkowski poinformował,

że  dnia 12 maja 2016 roku przedstawiciele uczniów wraz z nauczycielami

złożyli wiązanki i zapalili znicze :

  • pod obeliskiem we Wzdole Rządowym upamiętniającym miejsce

zamordowania przez hitlerowców 20 mieszkańców Wiącki i Kapkazów;

  • przy obelisku na Górze Św. Barbary upamiętniającym Wzdolskich członków oddziału „ Wybranieccy”;
  • przy pomniku znajdującym się obok szkoły, który poświęcony jest pomordowanym w okresie II wojny światowej mieszkańcom Gromady

Wzdół Rządowy;

  • na zbiorowej mogile pomordowanych mieszkańców Wiącki, Kapkazów

i Klonowa znajdującej się na miejscowym cmentarzu parafialnym;

– na grobie wieloletniego kierownika wzdolskiej szkoły p. Józefa Kozłowskiego;

–  na mogile p. prof. Róży Szafraniec – Komendanta  Wojskowej Służby Kobiet

na  teren gminy Bodzentyn .

Dyrektor złożył podziękowania wszystkim , dzięki którym uroczystość miała tak uroczysty przebieg : zaproszonym gościom, księżom, nauczycielom oraz uczniom.

       Myślę , że ten dzień  pozostanie na długo w pamięci nie tylko organizatorów ,

ale również i tych , którzy uświetnili ją swym przybyciem.

                                                                    Teresa  Rynkowska

Updated: 2016-06-06 — 09:55
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme