Month – Marzec 2020

Konsultacje z nauczycielami

Informujemy, że godziny konsultacji z nauczycielami nie uległy zmianie. Każdy, to chce się skontaktować z nauczycielem może w godzinach jego konsultacji napisać do niego wiadomość na dzienniku elektronicznym lub skonsultować się poprzez komunikator, którym nauczyciel komunikuje się z uczniem. Nauczyciel odpowie najszybciej, jak to możliwe. Można też pisać na pocztę szkoły spwzdol@o2.pl Dyrekcja Zespołu Szkół […]

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 20 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz.492 oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 20 mraca 20202r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu ośwaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem […]

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola na rok szkolny 2020/2021

W związku z tym, że szkoła zawiesiła prowadzenie zajęć rekrutacja do przedszkola będzie odbywać się drogą mailową. Osoby, które chcą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola proszone są o pobranie tego wniosku ze strony przedszkola https://przedszkolewzdol.blogspot.com/ , zakładka u góry strony REKRUTACJA. Taki wniosek można dostarczyć do szkoły na dwa sposoby: 1) wypełnić i […]

Zdalne nauczanie

Drodzy Rodzice, Okoliczności, w jakich wszyscy znaleźliśmy się, zmuszają nas do tego, żeby zastanowić się jak zorganizować naukę poza szkołą.Na chwilę obecną nie mamy informacji o przedłużeniu zawieszenia zajęć, ale wszyscy chyba zadajemy sobie sprawę z tego, że może się tak zdarzyć, że spotkamy z uczniami nie 26 marca, ale dużo później.W tym tygodniu chcemy […]

Informacja o pracy szkoły

W związku z nowymi zaleceniami, informujemy, że w dn. 12 – 25 marca szkoła będzie zamknięta. W nadzwyczajnych, pilnych sprawach prosimy kontaktować się z sekretariatem Urzędu MiG Bodzentyn: telefon kontaktowy 413115010 Dyrekcja Zespołu Szkół we Wzdole

Dla rodziców jest gotowy druk o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Po wejściu w życie ustawy ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy dot. dziecka do lat 8 za okres nie dłuższy niż 14 dni, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy […]

Zawieszenie zajęć w dniach 12-25 marca 2020r.

Drodzy Rodzice, Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020r. Zespół Szkół we Wzdole Rządowym zawiesza prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W dn. 12 i 13 marca zaleca się pozostawienie dzieci w domu. Dla dzieci, których rodzice oboje pracują i nie będą mogli zapewnić opieki, […]

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 „…Pytam dlaczego Was wyklęto? Dlaczego za wrogów wzięto? Prawda z kłamstwem wygrała Choć wiele lat na to czekała.”  – te słowa zaczerpnięte z wiersza Bolesława Mencla towarzyszyły obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy WYKLĘTYCH w naszej szkole. W przygotowaniu i przeprowadzeniu poszczególnych zaplanowanych zadań zaangażowane zostały niemal wszystkie klasy. Tydzień obchodów (w dn. 02 – 06. […]

Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme